Jun 3, 2008


dobrze zapowiadajacy sie fotograf pokazujacy palcem / promising photographer pointing with a finger

No comments: