Feb 1, 2009


droga odessa-wilkowo, pobocza ukraińskich dróg naprawde przypominają cmentarze, i to nie jakieś tam prowizoryczne krzyże ale kamienne nagrobki / odessa-volkovo speedway, the road verges look like commentaries, there are no provisional crosses but the stone tombs

No comments: