Apr 1, 2009niezaleznie od okolicznosci niektore rzeczy sie nie zmieniaja / some things don't change no matter when and where ;)

No comments: