Aug 2, 2009


Seria zdjec z cyklu tak nie wyglada Moskwa i Kazan, to jest akurat Nowosybirsk / Bus stop in Novosibirsk. Here you are some non-Moscow and non-Kazan pics

No comments: