Feb 3, 2010


przechodza przez ulice / crossing the road

1 comment:

cammarao said...

jakoś lubię zdjęcia z zebrą